ติดต่อศูนย์ภาษา

สำนักงานศูนย์ภาษา ตั้งอยู่ที่ชั้น 5  อาคาร ๕๐  พรรษา มหาวชิราลงกรณ

234 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000

โทรศัพท์ : 0-4283-5223-8  ต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน

31702 : หัวหน้าศูนย์ภาษา

42113 : สำนักงานศูนย์ภาษา

31704 : ห้องปฎิบัติการทางภาษา

Fax : 0-4281-1072 / 0-4281-1143

Webhttp://lc.lru.ac.th
Facebook Pagehttps://www.facebook.com/lrulc