ELLIS PROGRAM

โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะได้ด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ ELLIS (ซอฟต์แวร์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงโต้ตอบ) โปรแกรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน วิชาการสำหรับการฝึกฝนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและธุรกิจสำหรับฝึกภาษาอังกฤษในธุรกิจ ELLIS กำหนดระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและแจ้งระดับบุคคลให้กับผู้ใช้ในแต่ละครั้งของการเข้าสู่ระบบที่ผู้ใช้สามารถรู้การเรียนรู้และปรับปรุงระดับ

ELLIS PROGRAM  ติดตั้งอยู่ที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา 302  ชั้น 3  อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เปิดตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์

ELLIS_Catalog

วิดีโอวิธีการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยโปแกรม ELLIS

ELLIS INTRO flv

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น