โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3

ประกาศการทดสอบ Oxford Online Placement Test

  • กำหนดวันสอบเวลาสอบ วันที่  7 เมษายน 2565  วลา 08.30-16.30 น.
  • เจ้าหน้าที่ซีเอ็ดฯ จะส่ง Username และ Password ไปยังอีเมลผู้สอบ  sb (รหัสประจำตัว นศ.) @lru.ac.th

คู่มือการทดสอบ OXFORD ONLINE PLACEMENT TEST 2022_มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

SYSTEM CHECK:  https://www.oxfordenglishtesting.com/showContent.aspx?menuId=5&id=120

TAKING A TEST:  https://www.oxfordenglishtesting.com/

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น