โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล

          การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาภารกิจหลักคือการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ กิจกรรมดังกล่าวสามารถดำเนินการได้โดยเป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหารและคณาจารย์ที่จะดำเนินการร่วมกันโดยดำเนินการตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยของฝ่ายบริหารโดยร่วมกันวางแผนแนวปฏิบัติกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย

          นอกจากจะได้แนวนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด แนวความคิดของฝ่ายบริหารและคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยแล้วการได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงนำแนวความคิด นโยบายการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สำคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศก็มีความสำคัญและความจำเป็นเช่นเดียวกัน

          ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังที่ได้กล่าวมา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางเกิดการพัฒนาตนเองทำให้มีความสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงบประมาณสนับสนุนให้นักศึกษา พัฒนาตนเอง ผ่านการศึกษา อบรม สัมมนาในต่างประเทศ

รายละเอียดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *