ห้องปฏิบัติการทางภาษา 302

ตั้งอยู่ที่ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ช้้น 3 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 46 เครื่อง ติดตั้งโปรแกรม ELLIS เป็นโปรแกรมฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง การเรียนด้วย interactive multimedia computer จะทำให้คุณสามารถเลือกเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ที่คุณสะดวก ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนไม่ต้องรอเพื่อนร่วมชั้นที่ อาจจะมีทักษะภาษาอังกฤษด้อยกว่า หรือไม่ต้องเกรงใจใครในกรณีที่คุณต้องการทบทวนบทเรียนบางบทเป็นพิเศษ Interactive Multimedia System

นอกจากการเรียนผ่าน interactive multimedia computer ไม่ว่าคุณจะเป็นนิสิต นักศึกษา คนทำงาน หรือกำลังเตรียมตัวจะไปเรียนต่อหรือใช้ชีวิตในต่างประเทศ จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจภายในเวลาที่จำกัด

ปัจจุบันภาษาอังกฤษ เป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากของการศึกษา มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จึงได้อนุมัติเงินสนับสนุนสื่อโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ Ellis ให้แก่นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจ
ที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ELLIS_Catalog