ตารางการอบรมก่อนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR English Discovery Test สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

คลิกดาวน์โหลด ตารางการอบรมวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564

ห้องเรียนอบรมออนไลน์ (Google Classroom)

คณะครุศาสตร์  (Faculty of Education)

https://classroom.google.com/u/0/c/MzQwMjU1NzI4Mjk3

รหัสของชั้นเรียน  3t5z4kz

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Faculty of Science and Technology)

https://classroom.google.com/u/0/c/MzQwMjU3MzE0MTU1

รหัสของชั้นเรียน  w6w2o2l

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (Faculty of Humanities and Social Sciences)

https://classroom.google.com/u/0/c/MzQwMjU3MzE0Mjg1

รหัสของชั้นเรียน  yvyytjp

คณะวิทยาการจัดการ  (Faculty of Management)

ห้องเรียนที่ 1  https://classroom.google.com/u/0/c/MzQwMjYwOTg3NzE5

รหัสของชั้นเรียน  lxeqzsn

ห้องเรียนที่ 2  https://classroom.google.com/u/0/c/MzQwMjYwOTg3Nzc1

รหัสของชั้นเรียน  os6hukh

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (Faculty of Industrial Technology)

ห้องเรียนที่ 1  https://classroom.google.com/u/0/c/MzQwMjYwOTg3Nzc1

รหัสของชั้นเรียน  os6hukh

ห้องเรียนที่ 2  https://classroom.google.com/u/0/c/MzQwMjYwOTg3NzE5

รหัสของชั้นเรียน  lxeqzsn

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *